ลงทะเบียนเข้าระบบ ก่อนการสมัครเรียน

กรูณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าระบบ ก่อนทำการกรอกใบสมัคร
- หลังจากท่านกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน ด้านล่าง
- ระบบจะทำการส่ง email ไปหาท่านเพื่อให้ท่านทำการยืนยัน
- หากท่านต้องการเข้าระบบในครั้งต่อไป ท่านสามารถใช้ รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็น username เพื่อเข้าระบบได้

ชื่อ:
นามสกุล:
เลขบัตรประจำตัวประชาชน:
เบอร์โทรศัพท์:
กรอก password:
ยืนยัน password:
email:
ยืนยัน email:

*** หลังจากลงทะเบียนแล้ว ระบบจะยังไม่ถือว่าท่านทำการสมัครเรียนโดยสมบุรณ์
!!! กรุณาเช็ค email เพื่อทำยืนยัน จากนั้น
- ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร (เพื่อเข้าถึงหน้ากรอกใบสมัคร)
- กรอกใบสมัคร เพื่อทำการสมัครเรียน