รายละเอียดevent

หัวข้อ event: ประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา: 2565
ภาคการศึกษา: 2
วันเวลาเริ่มกิจกรรม:
ศ. 19 พ.ค. 2566 00:00
วันเวลาปิดกิจกรรม:
ส. 27 พ.ค. 2566 00:00
รายละเอียดกิจกรรม:
สถานที่: